LariMar HR
Advies & Support
 

Diensten LariMar HR  Advies & support 

Dit overzicht is niet uitputtend. Zit je met een HR-gerelateerd thema wat hier niet genoemd is dan kijk ik graag samen met jou of ik je verder kan helpen.


(sr.) HR-advies a.i.

 • Ontwikkeling HR-beleid (bijvoorbeeld inclusie en diversiteit, duurzame inzetbaarheid, leren & ontwikkelen, verzuim en preventie, strategische personeelsplanning, onboarding).
 • Begeleiding verandertrajecten.
 • Allround HR-advies a.i. bij ziekte of andere tijdelijke vervanging.
 • Businesspartner HR voor managers (strategisch, tactisch).
 • Doorlichting en verbeteren van HR-processen.


HR-support 

 • Operationele taken met betrekking tot werving- en selectie, verzuimprotocol, vastleggen personeelsgesprekken en personeelsadministratie.
 • Ondersteuning bij spoor 2-trajecten (voorbereiding intake- en voortgangsgesprekken, bewaking termijnen, formats CV-opstellen)
 • Uitvoering van het HR-beleid.
 • Uitvoering Wet Verbetering Poortwachter.
 • Opstellen van functie- en competentieprofielen, 
 • Bewaking en begeleiding beoordelingscyclus.
 • Toezien op juiste toepassing van CAO, sociale wetgeving, bedrijfsprocedures, etc.   
 • Aanspreekpunt voor medewerkers voor dagelijkse HR-zaken (operationeel)    .     
 • Beheer en uitvoering van instroom - doorstroom-uitstroom cyclus incl. correspondentie.
 • Bewaking termijnen HR-processen.
 • Opstellen en beheren van personeelshandboeken en -checklists.
 • Beheer personeelscontracten.
 • Standaardisering van HR-documenten.
 • Contacten met externe organisaties als UWV, Arboartsen, werving & selectiebureaus, uitzendbureaus en opleidingsinstituten.


 


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn